Bokningar

VAR VILL DU BOKA TID?

Bröstcancer undersökning

Centraliserad möte för mammografiscreening i södra Finland

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00

tel. 044 414 4000


Helsingfors Mammografiakeskus

✔ Ultraljud
✔ Mammografiundersökningar
✔ Stereotaktisk provtagning

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00

tel. 044 414 4000

Riihimäki

✔ Ultraljud
✔ Mammografiundersökningar
✔ Bröstcancer undersökning

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00

tel. 044 414 4000

Mobil Mammografienhet

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00


tel. 044 414 4000

Mikkeli

✔ Ultraljud
✔ Mammografiundersökningar
✔ Bröstcancer undersökning

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00

tel. 044 414 4000


Kajana

✔ Ultraljud
✔ Mammografiundersökningar
✔ Bröstcancer undersökning
✔ Röntgen

Mötet är öppet mån-tor 8.00-15.00 och fre 8.00-13-30

tel. 044 974 9369

Distansmottagning

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00


tel. 044 414 4000