Ett familjeföretag med över tjugo års erfarenhet

Jari Juola ja ultraäänilaite

STARK BRANSCHKUNSKAP SOM EN HÖRNSTEN I ALL VERKSAMHET

Vi är ett finskt familjeföretag som specialiserat sig inom radiologi. Vi har varit verksamma inom vården i över 20 år vilket har gett oss ett starkt, professionellt nätverk på sjukhus och vårdcentraler. Vår djupgående kunskap inom våra kärnområden stärker den ständiga verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Allt började 1994 då Jari Juola, en läkare på en vårdcentral, bestämde sig för att specialisera sig inom radiologi, och såg ett ökande behov av undersökning och behandling till följd av läkarbrist. Vi har mött detta behov genom att skapa vår egen verksamhetsmodell med radiologbemanning, mobila bildtagningsenheter, våra egna mottagningar på nya vårdcentraler samt fjärrradiologi och jourtjänster. Vi hanterar helgjour för flera sjukhus och undersökning av omkring 20 000 finnar.

Vi ändrade vårt ursprungliga namn till namnet på vårt dotterbolag: Suomen Radiologikeskus Oy. Vi kommer att lansera ett nytt företagsnamn, Mammografiakeskus, för utvalda mottagningar i Finland.

Suomen Radiolgikeskus är till 100% privatägt av sina finska ägare. Som ett litet företag investerar vi i hög kvalitet och personlig kundtjänst. Vi stödjer flera organisationer och välgörenhetsprojekt såsom Plan International Suomi, Raiteen Tuki OY, Kouluinfo Oy, Nuorisotakuu ry och Aslak Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry.

Vårt mål är att öka antalet städer där vi erbjuder bildtagningstjänster, och att utöka vårt serviceutbud med hudsjukdomar och diagnosticering och bildtagning av leverfläckar.

Mammografi

TJÄNSTER MED HÖG KVALITET FÖR OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR

Vi erbjuder radiologitjänster och bildtagning. Vi bemannar med radiologer och radiologisjuksköterskor hos både offentliga och privata tjänsteföretag. I vår tjänstekatalog finns även fjärrtjänster inom läsning för flera olika vårddistrikt.

Vi letar just nu aktivt efter nya samarbetspartners och professionell personal som vill bli en del av verksamheten. Vi samarbetar med andra företag för att förse våra kunder med så omfattande bildtagningstjänster som möjligt.

Vi möter våra privatkunder på våra egna mottagningar i Riihimäki, Helsingfors, Mikkeli, Kajana och via vår Mobil Mammografienhet.

Utöver bröstbildtagning erbjuder vi även all radiologisk ultraljudsundersökning och provtagning på våra mottagningar. Vi börjar erbjuda stereotaktisk provtagning i september 2019 i Helsingfors. Vi kan även delvis utföra ursprungsbildtagning, såsom normal ursprungsbildtagning av lunga och ben.

Hoitaja ja röntgenlaite

EN PROFESSIONELL ARBETSPLATS MED HÖG KVALITET

Radiologikeskus är en mångsidig och flexibel arbetsplats för över 60 personer. Utöver radiologer finns även radiologisjuksköterskor, administrativ personal och IT-personal bland de anställda. Radiologikeskus stöttar sina anställdas professionella utveckling utefter varje anställds önskemål.

Tillsammans med vår samarbetspartner Plantago Oy, etablerar vi verksamheter åt våra anställda och hjälper dem med alla nödvändiga licenser och redovisning.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss

Radiologikeskus Oy

Lars Sonckin kaari 12
02600 Esbo

Affärs-ID: 0728044-7