Mammografiscreening

Mammografiscreening

Vi är involverade i produktionen av lagstadgade mammografiscreeningar eller screening av bröstcancer. Kvalitet på undersökningen och tjänstens pålitlighet är våra allra viktigaste tjänstelöften. Vi erbjuder mammografi antingen som en helhetstjänst eller som en mindre del alltid med ett attraktivt pris, och alltid med mycket professionell personal. Våra kunder kan välja mellan olika servicemodeller: undersökning på fasta platser, i vår Mobil Mammografienhet eller i kundernas egna lokaler.

LAGSTADGAD UNDERSÖKNING UTFÖRD AV PROFESSIONELL PERSONAL

I Finland utförs mammografiundersökningar lagligen i form av visningar för kvinnor mellan 50 och 69 år. En inbjudan till visningen skickas vartannat år. En förändring som upptäckts i rätt tid garanterar snabb tillgång till behandling. Vi erbjuder screening av bröstcancer som utförs av våra yrkesmän i avtalskommuner över hela Finland.

När det har skickats en kallelse åt dig till mammografiscreeningen, du kan ändra tiden för din screenings tid dygnet runt via en webblänk "Ändra din bokning". Användar- id är en engångsbruk. Id och lösenord finns i rutan mitt i kallelsen. Personnummer skrivs i inloggingslänks i form dd.mm.åå-000X. Du kan också ändra tiden via telefon från vårt möte, tel. 044 414 4000.

Mobil Mammografi - tjänster nära dig
Mobil Mammografienhet är en rörlig bildtagningslösning som säkerställer servicetillgänglighet även i mer avlägsna områden. Utöver mammografi erbjuder den Mobil Mammografienhet även nödvändig, klargörande ultraljudsundersökning. Mobilen åker just nu runt i södra Finland.

För att boka tid, ring 044 414 4000.
Ring upp

Avtalskommuner 2020

I Riihimäki enheten görs mammografi screeningar året runt.

Uppskattad tidtabell:

✔ Kajana börjar mellan januari och februari, varar till tidig höst, screeningen i Kajana
✔ Suomussalmi ja Hyrynsalmi börjar på våren mellan mars-maj, screeningen i Suomussalmi
✔ Sotkamo börjar på hösten mellan augusti-oktober, screeningen i Kajana
✔ Kuhmo börjar på hösten mellan augusti-september, screeningen i Kuhmo
✔ Paltamo ja Ristijärvi börjar på hösten november-december, screeningen i Kajana

TURSCHEMA

Uppskattad tidtabell

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Terveystie 1 (Askola Hälsöcentralens gård)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vår tidsbeställning betjänar per telefon på vardagar från 8:00 till 15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Öhmanninkatu 4 (Hälsocentralens gård)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Tapailanpiha 13 B (hälsocentralens gård i Turenki)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Viertokuja 1 (bredvid ishallen i Forssa)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Haapajärvi, Männistönkatu 6. (hälsocentralens gård)
Pyhäjärvi, Potilaspolku 4. (hälsocentralens gård)
Reisjärvi, Savikontie 1. (hälsocentralens gård)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Sairaalantie 14 (på sjukhusets parkeringsplats)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Jussasvägen 14 (Nikkilä hälsocenter lägre gård)aseman alapiha)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift

Åldersgruppsschema för Sibbo mammografi screening

Mer information på Sipoo kommuns webbplats.

Mobil Mammografienhet ligger i under screeningen på adressen:
Askolinvägen 1 (Västra hälsostationen gård)

Din hemkommunen financierar undersökning under detta år för kvinnor som är fodda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 ja -70.

Dessa åldersgrupper kommer att kallas via post. Kallelsen innehåller en föreslagen tid samt instruktioner för om-/avbokning.

Vårt tidsbeställningsnumret betjänar per telefon vardagar kl. 8:00-15:00 tel. 044 414 4000.
Samtalspris lokalt nätverksavgift/mobilavgift