Radiologipriser

Priser

För att få Fpa-ersättning, behöver du en privat läkarens remiss, SV3 undersökning och behandlingsordination.
Priset innehåller specialläkarens (radiolog) uttalandet. Vi använder Fpa:s direktersättning. En kontorsavgift på 12,00 € läggs till på fakturan.

Kampanjer

Ultraljudundersökning

150€

(Fpa-ersättning varierar)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

mammografi + ultraljud

170€

(Efter Fpa-ersättning 144 €)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Kontrollbesök

120€

(Efter Fpa-ersättning 94€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Födelsemärkeskontroll

60€

(Efter Fpa-ersättning 53€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Borttagning av födelsemärken

150€

(Efter Fpa-ersättning 140€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Ultraljudundersökning

150€

(Fpa-ersättning varierar)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Mammografi + ultraljud

170€

(Efter Fpa-ersättning 144 €)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Kontrollbesök

120€

(Efter Fpa-ersättning 94€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Födelsemärkeskontroll

60€

(Efter Fpa-ersättning 53€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Borttagning av födelsemärken

150€

(Efter Fpa-ersättning 140€)

Gäller på vårt kontor i Helsingfors till 31.12.2020.

Mammografi & ultraljud

Bröstkörtlarna ultraljud

Innan Fpa-ersättning 154€

Efter Fpa-ersättning 136€

Mammografi

Innan Fpa-ersättning 154€

Efter Fpa-ersättning 136€

Mammografi och ultraljud

Innan Fpa-ersättning 198€

Efter Fpa-ersättning 172€

Bröstkörtel ultraljud styrd finnåsbiopsi ONB

Innan Fpa-ersättning 196€

Efter Fpa-ersättning 175€

Bröstkörtel Ultraljud styrd vävnadsbiopsi PNB

Innan Fpa-ersättning 196€

Efter Fpa-ersättning 157€

Bröstkörtlarna ultraljud

Innan Fpa-ersättning 154€

Efter Fpa-ersättning 136€

Mammografi

Innan Fpa-ersättning 154€

Efter Fpa-ersättning 136€

Mammografi och ultraljud

Innan Fpa-ersättning 198€

Efter Fpa-ersättning 172€

Bröstkörtel ultraljud styrd finnåsbiopsi ONB

Innan Fpa-ersättning 196€

Efter Fpa-ersättning 175€

Bröstkörtel Ultraljud styrd vävnadsbiopsi PNB

Innan Fpa-ersättning 196€

Efter Fpa-ersättning 157€

Övre del av buken ultraljud

Innan Fpa-ersättning 246€

Efter Fpa-ersättning 228€

Nedre del av buken ultraljud

Innan Fpa-ersättning 233€

Efter Fpa-ersättning 215€

Hela buken ultraljud

Innan Fpa-ersättning 262€

Efter Fpa-ersättning 239€

Blåhalskörtel ultraljud (prostata)

Innan Fpa-ersättning 157€

Efter Fpa-ersättning 141€

Pungen ultraljud

Innan Fpa-ersättning 182€

Efter Fpa-ersättning 164€

Urinplåsa ulltraljud

Innan Fpa-ersättning 122€

Efter Fpa-ersättning 106€

Residualurinets ultraljud

Innan Fpa-ersättning 88€

Efter Fpa-ersättning 74€

Njurar och urinvägar ultraljud

Innan Fpa-ersättning 204€

Efter Fpa-ersättning 186€

Ljumsken och/eller bukväggen ultraljud

Innan Fpa-ersättning 204€

Efter Fpa-ersättning 186€

Bukaorta ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 165

Lymfknutors ultraljud

Innan Fpa-ersättning 228€

Efter Fpa-ersättning 210€

Sköldkörtel ultraljud

Innan Fpa-ersättning 178€

Efter Fpa-ersättning 160€

Sköldkörtel, ultraljud styrd vävnadsbiopsi

Innan Fpa-ersättning 196€

Efter Fpa-ersättning 157€

Salivkörtlar ultraljud

Innan Fpa-ersättning 178€

Efter Fpa-ersättning 160

Nedre extremitetens vener ultraljud

Innan Fpa-ersättning 249€

Efter Fpa-ersättning 218€

Artärer i nedre extremiteter ultraljud med dopplerteknik

Innan Fpa-ersättning 268€

Efter Fpa-ersättning 231€

Höftled ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Knäled ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Fotled ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Akillessena ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Patellarsena (knäskålsena) ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Hals ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Halskärlen ultraljud med dopplerteknik

Innan Fpa-ersättning 268€

Efter Fpa-ersättning 231€

Axelled ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Axelled punktion ultraljud styrd

Innan Fpa-ersättning 108€

Efter Fpa-ersättning 87

Annan muskel eller senan ultraljud

Innan Fpa-ersättning 188€

Efter Fpa-ersättning 170€

Annan ultraljud av mjukdelar

Innan Fpa-ersättning 160€

Efter Fpa-ersättning 142€

Ytlig resistens ultraljud

Innan Fpa-ersättning 169€

Efter Fpa-ersättning 151

Cellprov av andra ytliga organ under ultraljud-vägledning

Innan Fpa-ersättning 182€

Efter Fpa-ersättning 164€

Röntgen

Axeln röntgen

Innan Fpa-ersättning 86€

Efter Fpa-ersättning 77€

Nyckelben röntgen

Innan Fpa-ersättning 86€

Efter Fpa-ersättning 77€

Sternoklavikularleder röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Skulderblad röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Akromioklavikularled röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Överarmsben röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Armbågsled röntgen

Innan Fpa-ersättning 86€

Efter Fpa-ersättning 77€

Underarm röntgen

Innan Fpa-ersättning  79

Efter Fpa-ersättning 70€

Handled röntgen

Innan Fpa-ersättning 84€

Efter Fpa-ersättning 75€

Röntgen av enskild ben i handled

Innan Fpa-ersättning 84€

Efter Fpa-ersättning 75€

Hand och fingrar röntgen

Innan Fpa-ersättning 85€

Efter Fpa-ersättning 76€

Höftled röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Höftben röntgen, Omfattande

Innan Fpa-ersättning 104€

Efter Fpa-ersättning 93€

Röntgen av båda höftled

Innan Fpa-ersättning 104€

Efter Fpa-ersättning 93€

Lår röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Knä röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Knä röntgen, Omfattande

Innan Fpa-ersättning 104€

Efter Fpa-ersättning 93€

Knäskål röntgen (patella)

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Underben röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Fotled röntgen

Innan Fpa-ersättning 85€

Efter Fpa-ersättning 76€

Hälben röntgen

Innan Fpa-ersättning 85€

Efter Fpa-ersättning 76€

Fot och tår röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Skelettsålder röntgen

Innan Fpa-ersättning 85€

Efter Fpa-ersättning 76€

Thorax röntgen (lungbild)

Innan Fpa-ersättning 95€

Efter Fpa-ersättning 86€

Thorax PA röntgen, en riktning

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 80€

Halsrygg röntgen

Innan Fpa-ersättning 96€


Efter Fpa-ersättning 85€

Halsrygg röntgen, omfattande (halsryggen+böjningar)

Innan Fpa-ersättning 110€


Efter Fpa-ersättning 96€

Halsrygg böjning röntgen

Innan Fpa-ersättning 105€


Efter Fpa-ersättning 96€

Bröstrygg röntgen 

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 78€

Ländrygg röntgen 

Innan Fpa-ersättning 90€

Efter Fpa-ersättning 79€

Ländrygg röntgen, omfattande (ländryggen+böjningar)

Innan Fpa-ersättning 105€

Efter Fpa-ersättning 94€

Ländrygg böjning röntgen

Innan Fpa-ersättning 90€

Efter Fpa-ersättning 79€

Korsben röntgen

Innan Fpa-ersättning 88€

Efter Fpa-ersättning 79€

Bröstben röntgen

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 78€

Kors-tarmben led röntgen (SI-led)

Innan Fpa-ersättning 89€

Efter Fpa-ersättning 78€

Bihålors röntgen, tre bilder

Innan Fpa-ersättning 88€

Efter Fpa-ersättning 77€

Bihålors röntgen, en bild

Innan Fpa-ersättning 67€

Efter Fpa-ersättning 58€

Buk röntgen

Innan Fpa-ersättning 97€

Efter Fpa-ersättning 83€

Urinvägar röntgen

Innan Fpa-ersättning 69€

Efter Fpa-ersättning 58€

Andra tjänster

Bränna CD-bilder

25€

Betalning
Du kan betala per kontant, eller med bankkort och kreditkort (Mastercard, Eurocard, American Express och Visa)

Avbokning av besök
Avbokning av besök kan du göra per telefon en dag före undersökningsdagen. Om tiden är inte avbokat debiterar vi 50€.