Samarbetspartner

KOSTNADSEFFEKTIVA RADIOLOGISKA TJÄNSTER AV HÖG KVALITET TILL PROFESSIONELLA UTFÖRARE

Radiologikeskus är ett finskt serviceföretag som specialiserat sig på röntgenarbetsförmedling och medicinsk avbildning samt teleradiologi, vars kunder är offentliga och privata vårdenheter. Radiologikeskus har levererat arbetskraft i mer än 20 år och har under senare år stärkt sitt servicetilbud genom ett omfattande samarbetsnätverk. Radiologikeskus tillhandahåller också teleradiologi eller fjärrkontrolltjänster till sjukhusdistrikt, vilket möjliggör t.ex. effektivt köarbete under semestern och på samtalstid.

Vår verksamhets hörnstenar är:
✔
En stark branschkunskap från över 20 års erfarenhet
✔ Kostnadseffektiva serviceenheter som håller hög kvalitet
✔ Stort samarbets- och partnernätverk

Tjänster

Mammografiscreening

mammografiscreening

Vi deltar i arbetet med att ge den mammografiska bildtagningen som lagen föreskriver. Kvalitet på undersökningen och tjänstens pålitlighet är våra allra viktigaste tjänstelöften. Vi erbjuder mammografi antingen som en helhetstjänst eller som en mindre del alltid med ett attraktivt pris, och alltid med mycket professionell personal. Våra kunder kan välja mellan olika servicemodeller: undersökning på fasta platser, i vår Mobil Mammografienhet eller i kundernas egna lokaler.

röntgen

Totala tjänster för röntgenenheter

I röntgenenhetens totala service tar vi det övergripande ansvaret för kundens röntgenverksamhet i önskad utsträckning i syfte att säkerställa leveransernas tillgänglighet och tillförlitlighet hela tiden med konkurrenskraftiga priser. Tjänsten är lämplig för kunder som vill effektivisera sin verksamhet och uppnå kostnadsbesparingar utan att kompromissa med kvaliteten.

röntgentutkimus

RADIOLOGITJÄNSTER OCH BEMANNING

Med hjälp av vår radiologistjänst och uthyrning säkerställer vi tillgången till rapporter och undersökningar för våra kunder hela tiden. Vi organiserar radiologer för dag- och nattvakter samt för jourtjänster och minskning av köer. Vi rekryterar kontinuerligt nya radiologer för heltidsanställning.

Motorväg mitt i skog och fält

Fjärrkontrolltjänst

Fjärrläsning ger våra kunder kostnadseffektiva teleradiologiska rapporter med hög leveranssäkerhet, utförd av de bästa yrkesverksamma inom området. Vår tekniska lösning är kompatibel med alla vårdoperatörer.

Våra tjänster sysselsätter tiotals professionella vårdgivare på daglig basis, och vi söker ständigt efter nya talanger till vårt team.