Integritetspolicy

Integritetspolicy

Patientjournaler

Patientinformation är konfidentiell (avsnitt 13 i lagen om patientstatus och rättigheter (785/1992) ”Patientlagen”) Hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal har tystnadsplikt när det gäller all information som erhålls i samband med patientvård. Patientjournaler avser patientjournaler, forskning och annan patientdata som genereras i organisationen, genomförandet och övervakningen av patientvården.

Beställa ett patientdokument

Om du vill ha patientdokument eller undersökningsbilder för dig själv, fyll i den bifogade patientdokumentförfrågan och skicka in den till Radiologikeskus röntgenenheten. Informationen kan hämtas från röntgenheten eller alternativt kan den skickas per post.

Kontroll av patientjournaler

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att kontrollera vilken information om dig som har lagrats i vårdregistret och var din information har lämnats ut. (Avsnitt 28.3 i HetiL). Om du vill veta vilken information om dig som har lagrats i Radiologikeskus patientregister, fyll i bifogad begäran för att kontrollera patientinformationen och skicka den till röntgenpunkten. Personalen kommer att verifiera din identitet och tillhandahålla informationen skriftligt. 

Kontrollerar logginformation

Om du misstänker missbruk av din patientinformation kan du begära en granskning av logginformationen med hjälp av formuläret som finns tillgängligt från röntgenenheten. Vi hoppas att du kommer att motivera begäran så mycket detaljerat som möjligt.

Filer och formulär

Sekretesspolicy

Begäran om verifiering

Dokumentorder