Tietosuoja

Tietosuoja

Potilasasiakirjat

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja.

Potilasasiakirjan tilaaminen

Mikäli haluat potilasasiakirjat tai tutkimuskuvat itsellesi täytä oheinen Potilasasiakirjapyyntö ja toimita se Radiologikeskuksen röntgenpisteeseen. Tiedot voidaan hakea röngenpisteestä tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa postitse.

Potilastietojen tarkastaminen

Sinulla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu terveydenhuollon rekisteriin ja mihin tietojasi on luovutettu. (HetiL 28 § 3 mom). Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja on talletettu Radiologikeskuksen potilasrekisteriin, täytä oheinen potilastietojen tarkastuspyyntö ja toimita röngenpisteeseen. Henkilökunta tarkastaa henkilöllisyytesi ja antaa tiedot kirjallisesti. 

Lokitietojen tarkastaminen

Mikäli epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit tehdä lokitietojen tarkastuspyynnön röntgenpisteestä saatavalla lomakkeella. Toivomme, että perustelet pyynnön mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Tiedostot ja lomakkeet

Tietosuojaseloste

Tarkastuspyyntö

Asiakirjan tilaus